Nära & Kära i Stockholm AB

Uttalandedatum: 20171220
Diarienummer: 17-275
Anmälare: En konsument
Motpart: Nära & Kära i Stockholm AB
Frågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som motsatt sig sådan. Underlåtenhet att inkomma med begärt yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Nära & Kära i Stockholm AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att dela ut eller låta dela ut oadresserad reklam till en brevlåda vid vilken fanns en Nej tack-skylt. DM-nämnden finner vidare att Nära & Kära i Stockholm AB brutit mot god sed genom att inte inkomma med yttrande till nämnden

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han fått oadresserad reklam utdelad av Nära & Kära i Stockholm AB trots att han har en Nej tack-skylt på sin brevlåda. Företagets uppgifter Nära & Kära i Stockholm AB har inte inkommit med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som motsatt sig […] Läs mer »

Sveriges Energi Elförsäljning AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Sveriges Energi Elförsäljning AB i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har tidigare till företaget begärt att inte bli kontaktad igen. Trots detta har Sveriges Energi Elförsäljning AB åter ringt anmälaren ett upprepat antal gånger. Det senaste samtalet ringdes […] Läs mer »

Bonnier Business Media Sales AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd ett upprepat antal gånger av Bonnier Business Media Sales AB i marknads­föringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har vid en tidigare kontakt med företaget begärt att inte bli kontaktad av Bonnier Business Media Sales AB igen. Trots detta har företaget […] Läs mer »

Allra Försäkring

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Allra Försäkring i marknadsföringssyfte. Företagets agent började omgående marknadsföra företagets produkter vid detta telefonsamtal och det är med svårighet som anmälaren kan avbryta företagets agent för att själv tala. Anmälaren upplever företagets agent som närmast aggressiv. Samtalet ringdes den 6 oktober 2017. Företagets uppgifter Allra […] Läs mer »

Hundstallet

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hon fått adresserad direktreklam hemskickad av Hundstallet trots att hon inte har något kundförhållande till företaget och hennes bostadsadress är införd i spärregistret NIX adresserat. Anmälaren har dessutom, vid ett flertal tillfällen tidigare talat om att hon inte vill ha dylika utskick. Trots detta fortsätter företaget med de aktuella […] Läs mer »

Blixten & Co

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post som han inte har samtyckt till att få. Anmälaren har tidigare begärt att inte bli kontaktad. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 5 oktober 2017. Företagets uppgifter Blixten & Co har initialt kontaktat anmälaren med stöd från ett godkännande att bli kontaktad […] Läs mer »

SST Net

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av SST NET i marknadsföringssyfte. Företagets agent påstod sig ringa från 3 alternativt ringa avseende hans abonnemang hos 3. Anmälaren är kund hos 3 varför han lät företagets agent prata vidare. Företagets agent ville att man skulle gå igenom anmälarens abonnemang hos 3 och företagets agent […] Läs mer »

Freedom Finance Kreditservice AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd ett upprepat antal gånger av Freedom Finance Kreditservice AB i marknads­föringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har vid en tidigare kontakt med företaget begärt att inte bli kontaktad av Freedom Finance Kreditservice AB igen. Trots detta har företaget åter ringt […] Läs mer »

Svensk Direktreklam

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon tagit emot oadresserad reklam från Svensk Direktreklam, trots att hon med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att hon inte ville ha oadresserad reklam. Företagets uppgifter Svensk Direktreklam motsätter sig inte att företaget delat ut den aktuella direktreklamen. Företag anför däremot att Svensk Direktreklam är mycket noga […] Läs mer »

Räntesänkarna

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Räntesänkarna i marknadsföringssyfte. När anmälaren sa att hon inte var intresserad började företagets agent fräsa sarkastiskt ”Lycka till att få ett lån utan oss, med dina skulder” och la därefter på luren i örat på anmälaren. Samtalet ringdes den 2 oktober 2017. Företagets uppgifter Räntesänkarna […] Läs mer »