UNHCR

Uttalandedatum: 20171220
Diarienummer: 17-376
Anmälare: En konsument
Motpart: UNHCR
Frågeställning: Marknadsföring via sms-meddelande till konsument som inte samtyckt till att ta emot meddelandet. Möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att UNHCR inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring vad det gäller sändandet av sms, eftersom sms-meddelandet skickades till konsument som samtyckt till kontakt. DM-nämnden finner däremot att UNHCR brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att inte tillhandahålla en fungerande möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att UNHCR skickat sms-meddelanden till hennes mobiltelefon i marknadsföringssyfte ett flertal gånger, trots att hon inte i förväg samtyckt till detta. Det senaste meddelandet togs emot den 6 september 2017. Anmälaren gör även gällande att företaget inte har en avregistreringsfunktion i SMS-meddelandet. Företagets uppgifter UNHCR har uppgivit att anmälaren har […] Läs mer »

Bobutik Stockholm AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon tagit emot oadresserad reklam från Bobutik Stockholm AB, trots att hon med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att hon inte ville ha oadresserad reklam. Det senaste utskicket gjordes den 17 oktober 2017. Företagets uppgifter Bobutik Stockholm AB har uppgett att företaget är medvetet om att Nej-tack […] Läs mer »

Valvet Mäklarfirma

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han tagit emot oadresserad reklam från Valvet Mäklarfirma, trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam och trots att han vid tidigare kontakt med företaget begärt att inte bli kontaktad igen i marknadsföringssyfte.  Det senaste utskicket gjordes den 17 […] Läs mer »

Coop Forum

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han fått oadresserad reklam utdelad av Coop Forum trots att han har en Nej tack-skylt på sin brevlåda. Företagets uppgifter Coop Forum har inte inkommit med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som motsatt sig sådan Av 21 § marknadsföringslagen (2008:486) framgår det […] Läs mer »

Fastighetsbyrån Norra Djurgårdsstaden

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han tagit emot oadresserad reklam från Fastighetsbyrån Norra Djurgårdsstaden, trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam. Det senaste utskicket gjordes den 17 oktober 2017. Företagets uppgifter Fastighetsbyrån Norra Djurgårdsstaden har uppgett att företagets ståndpunkt alltid är att följa […] Läs mer »

Stadens Pizza Sverige AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Stadens Pizza Sverige AB skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta.  Anmälaren har inte heller kunnat stoppa de aktuella utskicken.  Meddelandet togs emot den 29 september 2017. Företagets uppgifter Stadens Pizza Sverige AB har angett att företaget säljer mat online […] Läs mer »

Ventus Norden AB

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att de blivit uppringd av Ventus Norden AB i marknadsföringssyfte, trots att de visat att de inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalen ringdes under oktober månad 2017. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarnas telefonnummer infördes i […] Läs mer »

Seniortelefoni

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hennes mamma har blivit uppringd av Seniortelefoni i marknadsföringssyfte, trots att hon visat att hon inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 25 september 2017. Under samtalet har anmälarens mamma blivit pålurad att byta operatör från Telia till Seniortelefoni. Uppgifter […] Läs mer »

SverigesEnergi Elförsäljning AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Sveriges Energi Elförsäljning AB i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 11 augusti 2017. Anmälaren har även gjort gällande att företaget fortsatt att ringa honom trots hans begäran […] Läs mer »

Fria Tider

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Fria tider i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har under samtalen begärt att inte bli kontaktad igen. Trots detta har företaget åter ringt anmälaren. Det senaste samtalet ringdes den 25 oktober 2017. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har […] Läs mer »