Eurosko

Uttalandedatum: 20170505
Diarienummer: 16-218
Anmälare: En konsument
Motpart: Eurosko
Frågeställning: Marknadsföring via SMS-meddelande till konsument. Underlåtenhet att inkomma med yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Eurosko brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom SMS-meddelandet skickades till konsumentens utan att denne på förhand samtyckt till utskicket. DM-nämnden finner vidare att Eurosko brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande till nämnden

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Eurosko skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Meddelandet togs emot den 27 april 2016. Företagets uppgifter Eurosko har inte inkommit med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning SMS Enligt marknadsföringslagen (MFL) är det inte tillåtet att skicka sms eller […] Läs mer »

Svenska Postkodlotteriet

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit kontaktad av Svenska PostkodLotteriet i marknadsföringssyfte trots att han begärt att Svenska PostkodLotteriet ska ta bort honom från adressregistret. Det senaste utskicket nådde anmälaren den 9 september 2016. Företagets uppgifter Svenska PostkodLotteriet låter anföra följande. Bisnode har den 13 juni 2016 tagit ut en adressfil för en […] Läs mer »

Ellos

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit kontaktad av Ellos i marknadsföringssyfte trots att hon begärt att Ellos ska ta bort henne från adressregistret. Det senaste utskicket nådde anmälaren den 16 september 2016. Företagets uppgifter Ellos har angett att anmälaren inte finns kvar i företagets system varmed företaget inte kan spåra aktiviteter som hon […] Läs mer »

Erik Olsson Fastighetsförmedling

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Erik Olsson Fastighetsförmedling i marknads­föringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har vid en tidigare kontakt med företaget begärt att inte bli kontaktad av Erik Olsson Fastighetsförmedling igen. Trots detta har företaget åter ringt anmälaren. Det senaste samtalet ringdes den […] Läs mer »

Marquise Club

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit kontaktad av Marquise Club via SMS i marknadsföringssyfte trots att han till företaget uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. Vidare har anmälaren uppgivit att det i SMS:en inte funnits en fungerande möjlighet att enkelt avregistrera sig från framtida utskick. Det senaste SMS:et ankom den 30 december […] Läs mer »

DinSyn

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit kontaktad av DinSyn via SMS i marknadsföringssyfte trots att hon till företaget uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. Vidare har anmälaren uppgivit att det i SMS:et inte funnits någon möjlighet att enkelt avregistrera sig från framtida utskick. Anmälaren ringde då upp företaget ifråga. Företagets agent bad […] Läs mer »

Boxmedia AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Boxmedia AB i marknadsföringssyfte, trots att hon har infört sitt telefonnummer i spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har även uppgivit att s.k. ”tysta samtal” förekommit, eftersom samtalet inte har kopplats till en agent när hon svarat. Det senaste samtalet ringdes den 11 november 2016. Uppgifter från Föreningen […] Läs mer »

Familjensklipp.se

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Familjensklipp.se, trots att han inte har lämnat sitt samtycke till detta. Anmälaren tog emot e-posten den 9 december 2016. Företagets uppgifter Familjensklipp.se har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämndens bedömning Marknadsföring via e-post Personuppgiftslagen (PuL) och marknadsföringslagen (MFL) innehåller förbud mot […] Läs mer »

Telia Company

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Telia Company skickat SMS-meddelanden till hennes mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att hon inte i förväg samtyckt till detta. Meddelandet togs emot den 14 januari 2017. Anmälaren anger även att hon inte kan stoppa de aktuella SMS-utskicken då dessa inställningar inte är åtkomliga henne som kund, och Telia Company har […] Läs mer »

Eklund Stockholm New York

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han tagit emot oadresserad reklam från Eklund Stockholm New York, trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam. Företagets uppgifter Eklund Stockholm New York har uppgivit att tidningen World of ESNY är att anse som ett livsstilsmagasin. Med anledning […] Läs mer »