Svensk Direktreklam

Uttalandedatum: 20170610
Diarienummer: 17-120
Anmälare: En konsument
Motpart: Svensk Direktreklam AB
Frågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom anslag på brevlådan
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Svensk Direktreklam inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att dela ut eller låta dela ut oadresserad reklam till en brevlåda vid vilken fanns en Nej tack-skylt då en godtagbar omständighet förelåg vilket kan förklara händelsen

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon tagit emot oadresserad reklam från Svensk Direktreklam, trots att hon med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att hon inte ville ha oadresserad reklam. På hennes adress har man postboxar i porten och på hennes postbox står det ”ej reklam eller gratistidningar” på namnraden sedan lång tid […] Läs mer »

Vinguiden.com

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit kontaktad av Vinguiden.com via SMS i marknadsföringssyfte trots att hon till företaget uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen per mail. Vidare har anmälaren uppgivit att det i SMSet inte funnits någon möjlighet att enkelt avregistrera sig från framtida utskick. Företagets uppgifter Vinguiden skickar inte marknadsföring till […] Läs mer »

Alert Alarm

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han vid ett flertal tillfällen blivit kontaktad av Alert Alarm via SMS i marknadsföringssyfte trots att han till företaget uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. Vidare har anmälaren uppgivit att det i SMSen inte funnits någon möjlighet att enkelt avregistrera sig från framtida utskick. Avsändaren stöder dessutom inte […] Läs mer »

Förlags AB Albinsson & Sjöberg (Rock ‘n’ Roll Magazine)

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att denne för fem år sedan var med i en tävling för bästa klädsel och vann då däribland en prenumeration på Rock ’n’ Roll Magazine. Tidningen var inget anmälaren var intresserad av så den gavs bort. Efter att prenumerationen upphört så började företagets försäljare att kontakta anmälaren. Detta har hänt […] Läs mer »

Svensk Direktreklam AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han tagit emot oadresserad reklam från Svensk Direktreklam AB, trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam. Företagets uppgifter Svensk Direktreklam AB betonar att man är mycket noga med att följa de etiska regler som finns inom företagets bransch, […] Läs mer »

Phonera Företag AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon har blivit uppringd av Phonera Företag AB i marknadsföringssyfte, och att det har förekommit s.k. ”tysta samtal” eftersom hon inte har kopplats till en agent när hon har svarat. Det senaste samtalet ringdes den 8 mars 2017. Företagets uppgifter Phonera Företag AB har inte inkommit med ett yttrande […] Läs mer »

Sverigekronan.com

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att sverigekronan.com skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Anmälaren har tidigare begärt att inte bli kontaktad. Trots detta fortsätter anmälaren att erhålla marknadsföring från företaget per SMS. Det senaste meddelandet togs emot den 12 mars 2017. Företagets uppgifter sverigekronan.com har […] Läs mer »

Blocket AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post som han inte har samtyckt till att få. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 10 mars 2017. Anmälaren uppger att han har varit i kontakt med Blocket AB och företaget har då bekräftat att man tagit emot hans begäran att inte erhålla […] Läs mer »

Com Hem AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han vid upprepade tillfällen blivit kontaktad av Com Hem AB i marknadsföringssyfte trots att han uttryckligen begärt att intet bli kontaktad igen. Den senaste kontakten ägde rum den 21 mars 2017. Företagets uppgifter Com Hem AB har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämndens bedömning Skyldighet att upprätthålla en […] Läs mer »

Läkarmissionen

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han mottagit adresserad direktreklam av Läkarmissionen trots att han begärt att företaget ska avregistrera honom från framtida utskick och ta bort hans namn från sitt register. Anmälaren har den 9 september 2015 erhållit ett mejlsvar från Läkarmissionen där man bekräftar att man inte göra fler utskick till anmälaren. Oaktat […] Läs mer »