PayPal SE

Uttalandedatum: 20161206
Diarienummer: 16-481
Anmälare: En konsument
Motpart: PayPal SE
Frågeställning: Möjlighet att avregistrera sig från utskick. Underlåtenhet att inkomma med yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att PayPal SE brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom företaget inte har tillhandahållit en fungerande möjlighet att avregistrera sig från att erhålla framtida utskick. DM-nämnden finner vidare att PayPal SE brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han, såsom kund hos PayPal SE, inte har en möjlighet att på sin användarprofil välja bort att motta reklam från företagets samarbetspartners. Företagets uppgifter PayPal SE har underlåtit att inkomma med ett yttrande. DM-nämndens bedömning Skyldighet att upprätthålla en intern spärregister Enligt Artikel C14 i Internationella Handelskammarens (ICC) Regler […] Läs mer »

Com Hem AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Com Hem AB skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Anmälaren har tidigare, vid ett flertal tillfällen, meddelat att han inte vill bli kontaktad av företaget. Trots detta har företaget åter tagit kontakt med honom. Det senaste meddelandet togs emot […] Läs mer »

Com Hem AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Com Hem AB skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Anmälaren har tidigare meddelat att han inte vill bli kontaktad av företaget. Trots detta har företaget åter tagit kontakt med honom. Det senaste meddelandet togs emot den 17 oktober 2016. […] Läs mer »

Lucklanddrive

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Lucklanddrive skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Meddelandet togs emot under augusti månad 2016. Företagets uppgifter Lucklanddrive har inte inkommit med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning SMS Enligt marknadsföringslagen (MFL) är det inte tillåtet att skicka sms eller […] Läs mer »

Luckland Group Limited

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Luckland Group Limited skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Meddelandet togs emot under september månad 2016. Företagets uppgifter Luckland Group Limited har inte inkommit med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning SMS Enligt marknadsföringslagen (MFL) är det inte tillåtet […] Läs mer »

Optiva

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon vid upprepade tillfällen blivit kontaktad av Optiva i marknadsföringssyfte trots att h0n uttryckligen begärt att intet bli kontaktad igen. Den senaste kontakten ägde rum den 28 oktober 2016. Företagets uppgifter Optiva har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämndens bedömning Skyldighet att upprätthålla en intern spärregister Enligt Artikel […] Läs mer »

Shisab

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Shisabs agent påstått att det var ett lagkrav att rengöra ventilationskanaler och spisfläkt vartannat år och att företaget utförde tjänsten på mandat av myndighet. När anmälaren frågade om det inte borde vara han som fastighetsägare som tar initiativ till en förfrågan så avfärdade företagets agent detta på ett sätt […] Läs mer »

Dunder Casino

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att Dunder Casino skickat SMS-meddelanden till deras mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att dem inte i förväg samtyckt till detta. Meddelandena togs emot under september månad 2016. Företagets uppgifter Dunder Casino har inte inkommit med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning SMS Enligt marknadsföringslagen (MFL) är det inte tillåtet att skicka […] Läs mer »

Telewi

Anmälarens uppgifter Anmälarna har uppgivit att Telewis agent agerat på ett sätt som fått anmälarna att tro att företaget börjat ett samarbete med den operatör som anmälarna redan var kund hos, vilket inte var sant. Företagets uppgifter Telewi har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämndens bedömning Otillbörlig marknadsföring Marknadsföringslagen (2008:486) innehåller bestämmelser om vilseledande […] Läs mer »

Shisab AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Shisab AB ringt för att boka in sotning av köksventilation och imkanaler. Företagets agent framförde det på ett sätt som fick det att låta som att det måste göras, vilket inte är korrekt då det är helt frivilligt. Övergripande var företagets agent mycket påstridig. Företagets uppgifter Shisab AB har […] Läs mer »