Mäklarfirman Widerlöv

Uttalandedatum: 20161209
Diarienummer: 16-554
Anmälare: En konsument
Motpart: Mäklarfirman Widerlöv
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Mäklarfirman Widerlöv inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, trots att man ringt en konsument vars nummer var infört i spärregistret NIX-Telefon, eftersom undantag från förbudet att ringa var tillämpligt. DM-nämnden finner vidare att Mäklarfirman Widerlöv inte brutit mot god sed då man har hörsammat anmälarens begäran att inte bli kontaktad igen

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Mäklarfirman Widerlöv i marknadsföringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har under samtalen begärt att inte bli kontaktad igen. Trots detta har företaget åter ringt anmälaren. Det senaste samtalet ringdes den 8 juni 2016. Anmälaren har tidigare varit på visning […] Läs mer »

Allra Sverige AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Allra Sverige AB i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 20 september 2016. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 25 augusti 2013. Företagets uppgifter Allra Sverige […] Läs mer »

Trademax

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit kontaktad av Trademax via SMS i marknadsföringssyfte trots att hon till företaget uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. Företagets uppgifter Trademax låter anföra följande. Företaget skickat SMS i väldigt sparsam omfattning. I de SMS-meddelanden som skickas framgår tydligt en funktion för hur mottagaren kostnadsfritt kan avbeställa […] Läs mer »

Voxbone SA

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Voxbone SA i marknadsföringssyfte, trots att hon visat att hon inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har även uppgivit att hon inte kopplats till en agent när hon svarat, ett s.k. ”tyst samtal”. Samtalet ringdes den 30 […] Läs mer »

Consida Rådgivning AB

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att de blivit uppringda av Consida Rådgivning AB i marknads­förings­syfte, trots att de har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälarna har uppgivit att de kontaktats av företaget i marknadsföringssyfte trots att de begärt att företaget ska avregistrera dem från framtida kontakt. Samtalen ringdes under oktober månad 2016. Uppgifter från […] Läs mer »

Consida Rådgivning AB

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att de blivit uppringda av Consida Rådgivning AB i marknadsföringssyfte, trots att de har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalen ringdes under maj månad 2016. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarnas telefonnummer är införda i spärregistret. Företagets uppgifter Consida Rådgivning AB motsätter sig […] Läs mer »

Consida Rådgivning AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Consida Rådgivning AB i marknadsföringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 21 september 2016. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 19 maj 2014. Företagets uppgifter Consida Rådgivning […] Läs mer »

Luckland

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att Luckland skickat sms-meddelanden till deras mobiltelefoner i marknadsföringssyfte, trots att de inte i förväg samtyckt till detta. Meddelandena togs emot under oktober månad 2016. Företagets uppgifter Luckland har motsatt sig att företaget skickat de aktuella SMS-meddelandena. Företaget har genomfört en utredning för att fastställa varför Luckland.com förekommit i de […] Läs mer »

Svenska Värmepumpsleverantören i Sthlm AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Svenska värmepumpsleverantören i Stockholm AB i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har tidigare till företaget begärt att inte bli kontaktad igen. Trots detta har Svenska värmepumpsleverantören i Stockholm AB åter ringt anmälaren. Det senaste samtalet ringdes den 13 […] Läs mer »

Ellos AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hon kontaktats av Ellos AB, trots att hon inte har något kundförhållande till företaget och hennes bostadsadress är införd i spärregistret NIX adresserat. Efter upprepat antal utskick kontaktade anmälaren företaget och uttryckte att hon inte vill ha dessa utskick. Ellos AB angav då att man tagit bort anmälaren från […] Läs mer »