ICA Banken AB

Uttalandedatum: 20161229
Diarienummer: 16-351
Anmälare: En konsument
Motpart: ICA Banken AB
Frågeställning: Direktadresserad reklam till konsument som begärt att inte bli kontaktad
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att ICA Banken AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom en kundrelation förelåg och företaget därtill vidtagit samtliga åtgärder för att respektera anmälarens önskemål om att inte erhålla fler utskick

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon mottagit adresserad direktreklam av ICA Banken AB trots att hon begärt att företaget ska avregistrera henne från framtida utskick. Det senaste utskicket gjordes den 17 augusti 2016. Företagets uppgifter ICA Banken AB motsätter sig inte att företaget skickat det aktuella utskicket. Däremot låter företaget föra fram följande. Anmälaren […] Läs mer »

Cellip AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Cellip AB i marknadsförings­syfte, trots att han har anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 14 juni 2016. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 24 maj 2000. Företagets uppgifter Cellip AB har […] Läs mer »

Gothia Telecom

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Gothia Telecom i marknadsföringssyfte, trots att hon visat att hon inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren gör även gällande att företagets agent utgav sig ha fått anmälarens namn och telefonnummer av en kollega till henne vilket är […] Läs mer »

Boomerang Solutions AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Boomerang Solutions AB i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Agenten ville inte klart tala om huruvida samtalet var till privat- eller företagskund. Anmälaren har under samtalen begärt att inte bli kontaktad igen. Trots detta har företaget åter ringt anmälaren. […] Läs mer »

Reciva AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Reciva AB i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Under telefonsamtalet agerade företagets agent på ett sätt som anmälaren upplevde som vilseledande genom att lämna inkorrekta uppgifter. Samtalet ringdes den 4 […] Läs mer »

Zensum

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Zensum AB i marknadsföringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har under samtalen begärt att inte bli kontaktad igen. Trots detta har företaget åter ringt anmälaren. Det senaste samtalet ringdes den 20 september 2016. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har […] Läs mer »

Consida Rådgivning AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Consida Rådgivning AB i marknadsförings­syfte, trots att han har anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 13 september 2016. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 18 november 2013. Företagets uppgifter Consida Rådgivning […] Läs mer »

Studentkortet

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Studentkortet. När anmälaren fick e-posten avregistrerade hon sig från framtida utskick, trots detta fick hon ytterligare e-post. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 23 augusti 2016. Företagets uppgifter Studentkortet har medgivit att man låtit kontakta anmälaren då hon givit sitt samtycke […] Läs mer »

Unibet

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit kontaktad av Unibet via SMS i marknadsföringssyfte trots att han till företaget uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. Företagets uppgifter Unibet har uppgivit att anmälarens telefonnummer registrerades den 10 november 2015 vid öppnandet av ett spelkonto. Då kontoinnehavarens namn inte överensstämmer med anmälaren antar företaget att […] Läs mer »

Risicum Capital AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att denne blivit kontaktad av Risicum capital AB via SMS i marknadsföringssyfte trots att denne till företaget uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. Företagets uppgifter Risicum capital AB bekräftar anmälarens uppgifter att företaget per sms skickat direktmarknadsföring till anmälarens telefonnummer. Anmälarens telefonnummer är registrerat i bolagets kunddatabas, men för […] Läs mer »