Nordinfo.se

Uttalandedatum: 20151211
Diarienummer: 15-421
Anmälare: En konsument
Motpart: Nordinfo.se
Frågeställning: Marknadsföring via e-post till konsument som avsagt sig utskick. Underlåtenhet att inkomma med yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Nordinfo.se brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom man inte för kund möjliggjort att avregistrera sig från framtida e-postutskick. DM-nämnden finner vidare att Nordinfo.se brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Nordinfo.se. Hon har vid ett flertal tillfällen försökt avregistrerade sig från framtida utskick, trots detta får hon ytterligare en e-post från företaget. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 8 juni 2015. Företagets uppgifter Nordinfo.se har underlåtit att yttra sig i ärendet. […] Läs mer »

4one group AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av 4one group AB i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 8 juni 2015. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i […] Läs mer »

Qall Telecom AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Qall Telecom AB i marknadsförings­syfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Det senaste samtalet ringdes den 1 juli 2015. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 3 juli 2015. Företagets uppgifter […] Läs mer »

Varmt & Skönt i Stockholm Holding AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Varmt & Skönt i Stocktholm Holding AB i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har tidigare till företaget begärt att inte bli kontaktad igen. Trots detta har Varmt & Skönt i Stocktholm Holding AB åter ringt anmälaren. Det senaste […] Läs mer »

Qall Telecom AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han återigen blivit uppringd av Qall Telecom AB i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Det senaste samtalet ringdes den 1 juli 2015. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 24 april 2010. Företagets […] Läs mer »

Svalans Bokklubb

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Svalans Bokklubb i marknadsföringssyfte, trots att hon visat att hon inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 21 augusti 2015. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret […] Läs mer »

AllTele

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av AllTele i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har även uppgivit att han inte kopplats till en agent när han svarat, ett s.k. ”tyst samtal”. Samtalet ringdes den 23 juli […] Läs mer »

Horsemeup

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit kontaktad av Horsemeup via SMS och e-post i marknadsföringssyfte trots att hon till företaget uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. Företagets uppgifter Horsemeup har uppgivit att anmälaren var en kund hos företaget och att hon har med anledning av detta fått erbjudanden från företaget. Företaget har […] Läs mer »

XXXLutz Malmö/Bulltofta

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han tagit emot oadresserad reklam från XXXLutz Malmö/Bulltofta, trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam. Företagets uppgifter XXXLutz Malmö/Bulltofta har uppgivit att företaget låtit dela ut den påtalade reklamen. Man skriver att man tror att anmälaren kan ha […] Läs mer »

Dialect AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att vederbörande i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Dialect AB. Anmälaren har vid ett flertal tillfällen försökt avregistrerade sig från framtida utskick, trots detta får denne ytterligare e-post från företaget. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 11 september 2015. Företagets uppgifter Dialect AB har underlåtit att yttra sig i […] Läs mer »