SwedfoneNet

Uttalandedatum: 20151218
Diarienummer: 15-618
Anmälare: En konsument
Motpart: SwedfoneNet
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att SwedfoneNet inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom det inte kan anses vara faststället att företaget genomfört något samtal till anmälarens telefonnummer

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av SwedfoneNet i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 15 april 201518 augusti 2015. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 1 december 2010. Företagets uppgifter SwedfoneNet har […] Läs mer »

mySafety Försäkringar AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av mySafety Försäkringar AB i marknadsförings­syfte, trots att han har anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 7 september 2015. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 26 maj 2004. Företagets uppgifter mySafety Försäkringar […] Läs mer »

Setsale AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Dagens Nyheter i marknadsförings­syfte, trots att han har anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 10 augusti 2015. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 21 juni 2000. Företagets uppgifter Setsale AB, som […] Läs mer »

Setsale AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Dagens Nyheter i marknadsförings­syfte, trots att han har anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 22 september 2015. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 18 mars 2007. Företagets uppgifter Setsale AB som […] Läs mer »

Viafone AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Viafone AB i marknadsföringssyfte, trots att hon har infört sitt telefonnummer i spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har även uppgivit att s.k. ”tysta samtal” förekommit, eftersom ett flertal samtal inte har kopplats till en agent när hon svarat. Vidare har anmälaren uppgivit att hon blivit kontaktad av […] Läs mer »

Nordic Ink AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Nordic Ink AB, trots att han inte har lämnat sitt samtycke till detta. Anmälaren tog emot e-posten den 16 september 2015. Företagets uppgifter Nordic Ink AB har medgivit att man av misstag skickat det aktuella e-postmeddelandet till anmälaren. Detta har skett då […] Läs mer »

Baraspara Sverige AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Baraspara Sverige AB i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 16 mars 2015. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 13 augusti 2014. Företagets uppgifter Baraspara Sverige […] Läs mer »

Astral AB

Anmälarens uppgifter Anmälarna har uppgivit att de blivit uppringd av Astral AB i marknadsföringssyfte, trots att de visat att de inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalen ringdes under juni månad 2015. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarnas telefonnummer varit infört i […] Läs mer »

Astral AB

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att de blivit uppringd av Astral AB i marknadsföringssyfte, trots att de visat att de inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalen ringdes under juni månad 2015. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarnas telefonnummer infördes i spärregistret. […] Läs mer »

Svenska Resegruppen AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Svenska Resegruppen AB. Han har vid ett flertal tillfällen försökt avregistrerade sig från framtida utskick, trots detta får han ytterligare en e-post från företaget. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 26 juni 2015. Företagets uppgifter Svenska Resegruppen AB har underlåtit att […] Läs mer »