Nordic Ink AB

Uttalandedatum: 20151218
Diarienummer: 15-621
Anmälare: En konsument
Motpart: Nordic Ink AB
Frågeställning: Marknadsföring via e-post till konsument som inte begärt att bli kontaktad
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Nordic Ink AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom företaget skickat e-post till konsument som inte samtyckt till dylika utskick från företaget

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Nordic Ink AB, trots att han inte har lämnat sitt samtycke till detta. Anmälaren tog emot e-posten den 16 september 2015. Företagets uppgifter Nordic Ink AB har medgivit att man av misstag skickat det aktuella e-postmeddelandet till anmälaren. Detta har skett då […] Läs mer »

Key Code AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hennes mor blivit uppringd av Key Code AB i marknadsföringssyfte den 20 maj 2015. Under telefonsamtalet ingås ett avtal trots att anmälarens mor har sagt att hon inte är intresserad. Dessutom hävdar anmälaren att hennes mor har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har […] Läs mer »

Consida Rådgivning

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att de blivit uppringda av Consida Rådgivning AB i marknadsföringssyfte, trots att de har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalen ringdes under augusti månad 2015. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarnas telefonnummer är införda i spärregistret. Företagets uppgifter Consida Rådgivning AB motsätter sig […] Läs mer »

Devicom

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Devicom i marknadsföringssyfte, trots att han har infört sitt telefonnummer i spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har även uppgivit att s.k. ”tysta samtal” förekommit, eftersom samtal inte har kopplats till en agent när han svarat. Det senaste samtalet ringdes den 1 september 2015. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon […] Läs mer »

Teleperformance Nordic

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Teleperformance Nordic i marknadsföringssyfte, trots att han har infört sitt telefonnummer i spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har även uppgivit att s.k. ”tysta samtal” förekommit, eftersom samtal inte har kopplats till en agent när han svarat. Det senaste samtalet ringdes den 27 september 2015. Uppgifter från Föreningen […] Läs mer »

Svensk Direktreklam

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon tagit emot oadresserad reklam från Svensk Direktreklam, trots att hon med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att hon inte ville ha oadresserad reklam. Företagets uppgifter Svensk Direktreklam har uppgivit att företaget följer de etiska reglerna rörande oadresserad direktreklam. Företaget har efter kontakt med anmälaren gjort en […] Läs mer »

SMS.se

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att SMS.se skickat sms-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Meddelandet togs emot den 6 september 2015. Företagets uppgifter SMS.se har uppgivit att anmälaren var medlem i SMS.se när marknadsföringen till honom skickades. Därmed anser sms.se att det föreligger ett kundförhållande gentemot […] Läs mer »

SMS.se

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att SMS.se skickat sms-meddelanden till hennes mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att hon inte i förväg samtyckt till detta. Meddelandet togs emot den 7 september 2015. Företagets uppgifter SMS.se har uppgivit att anmälaren var medlem i SMS.se när marknadsföringen till henne skickades. Därmed anser sms.se att det föreligger ett kundförhållande gentemot […] Läs mer »

Forskning & Framsteg

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han fått adresserad direktreklam hemskickad av Forskning & Framsteg, trots att hans bostadsadress är införd i spärregistret NIX adresserat. Uppgifter från NIX adresserat Nämnden har från NIX adresserat inhämtat att anmälarens adress är införd i spärregistret. Företagets uppgifter Forskning & Framsteg har angivit att ett reklamutskick har skickats till […] Läs mer »

Marginalen Bank

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Marginalen Bank, trots att hon inte har lämnat sitt samtycke till detta. Anmälaren tog emot e-posten i september 2015. Företagets uppgifter Marginalen Bank har kontaktat anmälaren för att få ytterligare information och lösa problemet på bästa sätt. DM-nämndens bedömning Marknadsföring via e-post […] Läs mer »