Key Code Security

Uttalandedatum: 20141222
Diarienummer: 14/847
Anmälare: En konsument
Motpart: Key Code Security AB
Frågeställning: Förekomst av s.k. tysta samtal
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Key Code Security AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom bruk av s.k. tysta telefonsamtal, eftersom Key Code Security AB inte får anses ha gjort tillräckligt för att förhindra att ytterligare sådana samtal rings

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon har blivit uppringd vid ett flertal tillfällen av Key Code Security AB i marknadsföringssyfte, och att det har förekommit s.k. ”tysta samtal” eftersom hon inte har kopplats till en agent när hon har svarat. Det senaste samtalet ringdes den 18 september 2014. Företagets uppgifter Key Code Security AB […] Läs mer »

Setsale AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han har blivit uppringd av Setsale AB i marknadsföringssyfte, och att det har förekommit s.k. ”tysta samtal” eftersom han inte har kopplats till en agent när han har svarat. Det senaste samtalet ringdes den 24 september 2014. Företagets uppgifter Setsale AB har uppgivit att företaget ringde i egenskap av […] Läs mer »

Svensk Energispar AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Svensk Energispar AB i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 7 augusti 2014. Under telefonsamtalet frågade anmälaren varför han blev uppringd av företaget när hans telefonnummer var registrerad […] Läs mer »

Qall Telecom AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att denne blivit uppringd av Qall Telecom AB trots att anmälaren har sedan tidigare uttryckligen bett om att inte bli kontaktad igen. Det senaste samtalet ringdes den 24 september 2014. Företagets uppgifter Qall Telecom AB har bekräftat att företaget låtit ringa upp anmälaren. Anmälaren ringdes emellertid upp i dennes egenskap […] Läs mer »

Qall Telecom AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Qall Telecom AB i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 30 september 2014. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 11 mars 2006. Företagets uppgifter Qall Telecom […] Läs mer »

Nordic Info

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Nordic Info, trots att han inte har lämnat sitt samtycke till detta. Anmälaren har vidare uppgivit att en avregistreringsfunktion till framtid e-postutskick inte fanns tillgänglig. Anmälaren tog emot e-posten den 8 augusti 2014. Företagets uppgifter Nordic Info har inte inkommit med ett […] Läs mer »

JRM AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av JRM AB i marknadsföringssyfte, trots att hon inte vill ha sådana samtal genom att hennes telefonnummer anmälts till spärregistret NIX-Telefon. Dessutom menar anmälaren att JRM AB inte respekterat anmälarens önskan att inte bli kontaktad igen. Det senaste samtalet ringdes den 28 augusti 2014. Uppgifter från […] Läs mer »

NIX Spärrservice/Stoppa Telefonförsäljning Ltd

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av NIX Spärrservice/Stoppa Telefonförsäljning Ltd. i marknadsföringssyfte, trots att hon visat att hon inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 2 september 2014. Vidare anser anmälaren att företagets marknadsföring var vilseledande då NIX Spärrservice/Stoppa Telefonförsäljning Ltd. erbjöd […] Läs mer »

Model House Sweden AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av Model House Sweden AB i marknadsföringssyfte den 18 september 2014. Anmälaren anser att företagets agent använde sig vilseledande försäljningsmetoder då agenten påstod att samtalet inte avsåg försäljning utan endast ”ett erbjudande om en gratis upplevelse”. Anmälaren ansåg att trots detta påstående var det uppenbart att […] Läs mer »

Model House Sweden AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Model House Sweden AB i marknadsföringssyfte, trots att hon visat att hon inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 18 september 2014. Vidare har anmälaren uppgivit att agenten påstod vid början av telefonsamtalet att denne inte […] Läs mer »