Cellip AB

Uttalandedatum: 20141222
Diarienummer: 14/790
Anmälare: En konsument
Motpart: Cellip AB
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon samt s.k. tysta samtal.
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att telefonsamtalet stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom konsumentens telefonnummer var infört i spärregistret för NIX-Telefon och inget undantag från reglerna var tillämpligt. DM-nämnden finner vidare att Cellip AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom bruk av s.k. tysta telefonsamtal, eftersom Cellip AB inte får anses ha gjort tillräckligt för att förhindra att ytterligare sådana samtal rings

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Cellip AB i marknadsföringssyfte, trots att han har infört sitt telefonnummer i spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har även uppgivit att s.k. ”tysta samtal” förekommit, eftersom samtalet inte har kopplats till en agent när han svarat. Det senaste samtalet ringdes den 25 augusti 2014. Uppgifter från Föreningen […] Läs mer »

Exceed VPAB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Exceed VPAB i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 18 augusti 2014. Under telefonsamtalet frågade anmälaren varför han blev uppringd av företaget när hans telefonnummer var registrerad till […] Läs mer »

Advisa AB

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att Advisa AB ringt upp dem i marknadsföringssyfte, trots att de har anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalen ringdes under maj månad. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarnas telefonnummer är införda i spärregistret. Företagets uppgifter Advisa AB har bekräftat att företaget låtit ringa […] Läs mer »

PEC Sweden AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av PEC Sweden AB i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 11 september 2014. Uppgifter från NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 8 augusti 2014. Företagets uppgifter PEC Sweden AB […] Läs mer »

mySafety

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av mySafety i marknadsförings­syfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 23 september 2014. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 4 oktober 2013. Företagets uppgifter mySafety har uppgivit att […] Läs mer »

PEC Sweden AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av PEC Sweden AB på uppdrag av Miljonlotteriets räkning i marknadsföringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Vid kontroll så märkte hon att det var samma nummer som hade ringt upp henne på uppdrag av Linas Matkasse tidigare under året. Samtalet ringdes […] Läs mer »

Miljonlotteriet

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Miljonlotteriet i marknadsföringssyfte trots att han begärt att företaget ska avregistrera honom från framtida samtal. Det senaste samtalet genomfördes den 9 september 2014. Företagets uppgifter Miljonlotteriet har uppgivit att man låtit kontakta anmälarens telefonnummer. Miljonlotteriet har inte tidigare blivit uppmanad av anmälaren att inte ringa […] Läs mer »

Bubbleroom

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att denne blivit kontaktad av Bubbleroom via SMS i marknadsföringssyfte trots att anmälaren till företaget uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. Det senaste meddelandet togs emot den 12 augusti 2014. Företagets uppgifter Bubbleroom har underlåtit att inkomma med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning SMS Enligt marknadsföringslagen (MFL) är […] Läs mer »

Miljonlotteriet

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Miljonlotteriet i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 4 september 2014. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 27 februari 2014. Företagets uppgifter Miljonlotteriet har medgivit att […] Läs mer »

Kanalväljarna

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av Kanalväljarna i marknadsföringssyfte den 16 september 2014. Anmälaren anser att företaget har använt sig av vilseledande marknadsföring då agenten under telefonsamtalet informerade honom om att p.g.a. av ett teknikskifte måste anmälaren köpa en ny TV-box. Anmälaren anser att företaget ger sken av att han måste […] Läs mer »