Göteborgs-Posten

Uttalandedatum: 20141222
Diarienummer: 14/829
Anmälare: En konsument
Motpart: Göteborgs-Posten
Frågeställning: Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister. Underlåtenhet att inkomma med yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att samtalen stred mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom Göteborgs-posten återkontaktat anmälaren vid flera tillfällen trots uttrycklig begäran om att undslippa vidare kontakt.
DM-nämnden finner vidare att Göteborgs-posten brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande.

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon vid upprepade tillfällen blivit kontaktad av Göteborgs-posten i marknadsföringssyfte trots att hon uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. Den senaste kontakten ägde rum den 19 augusti 2014. Företagets uppgifter Göteborgs-posten har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämndens bedömning Skyldighet att upprätthålla en intern spärregister Enligt Artikel […] Läs mer »

www.fitmee.se

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att www.fitmee.se skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Meddelandet togs emot den 28 augusti 2014. Företagets uppgifter www.fitmee.se har inte inkommit med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning SMS Enligt marknadsföringslagen (MFL) är det inte tillåtet att skicka sms eller […] Läs mer »

mySafety

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av mySafety i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 11 september 2014. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 18 september 2013. Företagets uppgifter mySafety har uppgett att […] Läs mer »

ProVoice Sverige AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av ProVoice Sverige AB i marknadsföringssyfte, trots att han genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon visat att han inte vill ha sådana samtal. Samtalet ringdes den 12 september 2014. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i […] Läs mer »

Key Code Security AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han den 27 september 2012 fått ett brev tillsänt sig av KeyCode Security AB i marknadsföringssyfte trots att han den 7 september 2012 begärt att företaget ska avregistrera honom från framtida utskick. Företagets uppgifter KeyCode Security AB har uppgivit att man respekterar spärrförfrågningar som framförs direkt till företaget. I […] Läs mer »

Offertbörsen Sverige AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Offertbörsen Sverige AB, trots att han inte har lämnat sitt samtycke till detta. Anmälaren tog emot e-posten den 11 september 2014. Företagets uppgifter Offertbörsen Sverige AB har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämndens bedömning Marknadsföring via e-post Personuppgiftslagen (PuL) och marknadsföringslagen […] Läs mer »

Phonera Företag AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Phonera Företag AB i marknadsföringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 1 september 2014. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 20 juli 2005. Företagets uppgifter Phonera Företag […] Läs mer »

Novamedia Svenska Postkodlotteriet AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Novamedia Svenska Postkodlotteriet AB i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Agenten påstod i samtalet att företaget fått anmälarens telefonnummer då anmälaren har deltagit i någon tävling eller annat. Samtalet ringdes den 4 september 2014. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden […] Läs mer »

VitaDental

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av VitaDental i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren anser vidare att företagets agent använde sig av vilseledande försäljningsmetoder då agenten påstod att anledningen till att anmälaren blev kontaktad var därför att denne hade vid ett tidigare tillfälle deltagit i […] Läs mer »

Moderna Försäkringar

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han vid upprepade tillfällen blivit kontaktad av Moderna Försäkringar i marknadsföringssyfte trots att han uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. Den senaste kontakten ägde rum den 19 augusti 2014. Företagets uppgifter Moderna Försäkringar har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämndens bedömning Skyldighet att upprätthålla en intern spärregister […] Läs mer »