Nya VM Media AB

Uttalandedatum: 20141229
Diarienummer: 14/830
Anmälare: En konsument
Motpart: Nya VM Media AB
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Nya VM Media AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom man ringt en konsument vars nummer var infört i spärregistret NIX-Telefon, och inga undantag från förbudet att ringa var tillämpligt. DM-nämnden finner däremot att Nya VM Media AB inte brutit mot god sed då man har hörsammat anmälarens begäran att inte bli kontaktad igen.

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Nya VM Media AB i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har under samtalen begärt att inte bli kontaktad igen. Trots detta har företaget åter ringt anmälaren. Det senaste samtalet ringdes den 18 augusti 2014. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon […] Läs mer »

Trustbox

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Trustbox i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har under samtalen begärt att inte bli kontaktad igen. Trots detta har företaget åter ringt anmälaren. Det senaste samtalet ringdes den 10 augusti 2014. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från […] Läs mer »

Tele2 Sverige AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Tele2 Sverige AB i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har under samtalen begärt att inte bli kontaktad igen. Trots detta har företaget åter ringt anmälaren. Det senaste samtalet ringdes den 4 augusti 2014. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden […] Läs mer »

Talking People AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Talking People AB i marknadsföringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har under samtalen begärt att inte bli kontaktad igen. Trots detta har företaget åter ringt anmälaren. Det senaste samtalet ringdes den 28 augusti 2014. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden […] Läs mer »

Sparbankens Fastighetsbyrå

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Sparbankens Fastighetsbyrå i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har under samtalen begärt att inte bli kontaktad igen. Trots detta har företaget åter ringt anmälaren. Det senaste samtalet ringdes den 24 september 2014. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har […] Läs mer »

Phonera Företag AB

Anmälarens uppgifter Anmälarna har uppgivit att de blivit uppringda av Phonera Företag AB i marknadsföringssyfte, trots att anmälarna har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälarna har under samtalen begärt att inte bli kontaktade igen. Trots detta har företaget åter ringt anmälarna. Samtalen ringdes under augusti månad 2014. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från […] Läs mer »

Comviq

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit kontaktad av Comviq via SMS i marknadsföringssyfte trots att hon till företaget uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. Det senaste meddelandet togs emot den 5 september 2014. Företagets uppgifter Comviq har underlåtit att inkomma med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning SMS Enligt marknadsföringslagen (MFL) är […] Läs mer »

Advisa AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Advisa AB i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 8 september 2014. Vidare har anmälaren uppgivit att agenten påstod vid början av telefonsamtalet att denne inte önskade sälja […] Läs mer »

Advisa AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Advisa AB i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 26 september 2014. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret […] Läs mer »

mySafety

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av mySafety i marknadsföringssyfte, trots att hon visat att hon inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Vidare menar anmälaren att företagets säljare varit otrevlig och hotfull. Samtalet ringdes den 24 september 2014. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från […] Läs mer »