Jämför Nu AB

Uttalandedatum: 20131217
Diarienummer: 788/13 och 789/13
Anmälare: En konsument
Motpart: Jämför Nu AB
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Jämför Nu AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom undantaget i reglerna för NIX-Telefon rörande samtycke var tillämpligt. DM-nämnden finner däremot att Jämför Nu AB handlat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring, genom att ha kontaktat en av anmälarna trots att denne uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen.

Anmälarens uppgifter Anmälarna har uppgivit att de blivit uppringda av Jämför Nu AB i marknadsföringssyfte, trots att de har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalen ringdes under september månad 2013. Vidare har en av anmälarna angivit att Jämför Nu AB ringt upp anmälaren trots att denne uttryckligen undanbett sig sådan kontakt. Uppgifter från Föreningen […] Läs mer »

Göteborgs-Postens Nya Aktiebolag

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Göteborgs-Postens Nya Aktiebolag i marknadsföringssyfte trots att han anmält till företaget att man inte ska ringa till honom. Det senaste samtalet ringdes den 3 september 2013. Företagets uppgifter Göteborgs-Postens Nya Aktiebolag har uppgivit att misstaget har inträffat på individnivå och felet har åtgärdats. Därmed anser […] Läs mer »

Lead Direct AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Come & Stay AB, trots upprepade avanmälningar av framtida reklamutskick från företaget. Företagets uppgifter Lead Direct AB, tidigare Come & Stay AB, har uppgivit att företaget har respekterat anmälarens önskemål om att inte bli kontaktad via e-postutskick. Lead Direct AB har efter […] Läs mer »

Credigo

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Credigo skickat SMS-meddelanden till dennes mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Det senaste meddelandet togs emot den 24 september 2013. Företagets uppgifter Credigo, vilket ägs av Northmill AB, har uppgivit att anmälarens telefonnummer är registrerat i företagets databas. Företaget uppger vidare att telefonnumret […] Läs mer »

Åhléns AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Åhléns AB skickat sms-meddelanden till anmälarens mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Det senaste meddelandet togs emot den 6 september 2013. Företagets uppgifter Åhléns AB har uppgivit att anmälarens mobiltelefonnummer tillhörde en person som anmält sig med fel nummer, dvs. avsiktligen eller oavsiktligen […] Läs mer »

Meddelandelån

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Meddelandelån skickat SMS-meddelanden till dennes mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Det senaste meddelandet togs emot den 30 september 2013. Företagets uppgifter Meddelandelån har uppgivit att anmälarens mobiltelefonnummer tillhörde en tidigare kund som har valt att avsluta sitt abonnemang och därmed har telefonnumret […] Läs mer »

House of Shapes

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att House of Shapes skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Det senaste meddelandet togs emot den 18 september 2013. Företagets uppgifter House of Shapes har efter en närmare undersökning av ärendet visat att SMS-meddelandet skickades från ett privat telefonnummer tillhörande […] Läs mer »

Ellos AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit kontaktad av Ellos AB via SMS i marknadsföringssyfte trots att han till företaget uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. Företagets uppgifter Ellos AB har uppgivit att företaget har ingen möjlighet att stoppa att eventuella SMS-meddelanden skickas till anmälarens telefonnummer eftersom det sker genom en direkt vidarebefordring […] Läs mer »

Min Räkning Finance AB

Anmälarens uppgifter Anmälarna har uppgivit att Min Räkning Finance AB skickat sms-meddelanden till deras mobiltelefoner i marknadsföringssyfte, trots att de inte i förväg samtyckt till detta. Meddelandena togs emot under september månad 2013. Företagets uppgifter Min Räkning Finance AB har medgivit att företaget låtit kontakta anmälarna via SMS-meddelande. Företaget anser däremot att ett giltigt samtycke […] Läs mer »

Advisa AB

Anmälarens uppgifter Anmälarna har uppgivit att de blivit uppringda av Advisa AB i marknadsföringssyfte, trots att de har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalen ringdes under september månad 2013. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarnas telefonnummer är införda i spärregistret. Företagets uppgifter Advisa AB har bekräftat att företaget […] Läs mer »