TeliaSonera Sverige AB

Uttalandedatum: 20131217
Diarienummer: 794/13
Anmälare: En konsument
Motpart: TeliaSonera Sverige AB
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att TeliaSonera Sverige AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom företaget kunnat visa på att det inte genomfört något samtal till anmälarens nummer.

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av TeliaSonera Sverige AB i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 25 september 2013. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 9 februari 2006. Företagets uppgifter TeliaSonera Sverige […] Läs mer »

Moderna Försäkringar

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Moderna Försäkringar i marknadsföringssyfte, trots att anmälaren har visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 10 september 2013. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i […] Läs mer »

Moderna Försäkringar

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Moderna Försäkringar i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har även vid ett tidigare tillfälle kontaktat företaget per e-post och framhållit att han inte vill bli uppringd. Trots detta har företaget åter ringt anmälaren. Det senaste samtalet ringdes den […] Läs mer »

Canal Digital

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han har blivit uppringd av Canal Digital i marknadsföringssyfte, och att det har förekommit s.k. ”tysta samtal” eftersom han inte har kopplats till en agent när han har svarat. Det senaste samtalet ringdes den 12 september 2013. Företagets uppgifter Canal Digital har uppgivit att företaget Bra Röster AB har […] Läs mer »

BaraSpara Sverige AB

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att Baraspara Sverige AB ringt upp deras mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att anmälarna inte i förväg samtyckt till detta. Samtalen ringdes under september månad. Företagets uppgifter Baraspara Sverige AB har medgivit att företaget låtit ringa upp anmälarna. Baraspara Sverige AB har vidare angivit att företaget köper kontaktuppgifter, s.k. ”leads”, från […] Läs mer »

Key Code Security AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Key Code Security AB i marknadsföringssyfte trots att hon begärt att företaget ska avregistrera henne från framtida samtal. Det senaste samtalet genomfördes den 25 september 2013. Företagets uppgifter Key Code Security AB har medgivit att man låtit kontakta anmälarens telefonnummer den 25 september 2013. Enligt […] Läs mer »

Västerholms Friskola AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han har mottagit ett adresserat reklamutskick från Västerholms Friskola AB där det inte framgick varifrån företaget inhämtat anmälarens adressuppgifter. Företagets uppgifter Västerholms Friskola AB angav att av misstag hade adresskällan inte lämnats ut i samband med reklamutskicket och att företaget inte hade för avsikt att bryta mot god sed […] Läs mer »

My Academy

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han har mottagit ett adresserat reklamutskick från My Academy där det inte framgick varifrån företaget inhämtat anmälarens adressuppgifter. Företagets uppgifter My Academy har uppgivit att adresskällan i reklamutskicket avser tre offentliga källor; bibliotek, kommuner och skolor. Den sammanfattade termen företaget använder sig av är ”Skollistor”, en benämning som My […] Läs mer »

Telefokus AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Telefokus AB ringt upp anmälaren angående ett erbjudande och att företaget hävdade under säljsamtalet att Telefokus AB samarbetade med anmälarens mobiloperatör, Telenor Sverige AB. Vidare anser anmälaren att Telefokus AB har använt sig av vilseledande marknadsföring eftersom då anmälaren kontaktade Telenor Sverige AB fick anmälaren svaret att Telenor Sverige […] Läs mer »

VM Media

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av VM Media i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har även via e-postmeddelande begärt att inte bli kontaktad igen. Trots detta har företaget åter ringt anmälaren. Det senaste samtalet ringdes den 20 september 2013. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden […] Läs mer »