Key Code Security AB

Uttalandedatum: 20120705
Diarienummer: 018/12
Anmälare: En konsument
Motpart: Key Code Security AB
Frågeställning: Marknadsföring via mobiltelefon till konsument
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Key Code Security AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom konsumenten givit sitt medgivande till att bli uppringd på sin mobiltelefon.

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Key Code Security AB ringt upp hennes mobiltelefonnummer i marknadsföringssyfte, trots att hon inte i förväg samtyckt till detta. Samtalet ringdes den 10 januari 2012. Företagets uppgifter Key Code Security AB har uppgivit att anmälaren kontaktades då anmälaren angett sitt mobiltelefonnummer som kontaktväg när hon registrerade sig hos företaget. […] Läs mer »

Prognosia

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att Prognosia ringt upp deras mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att de inte i förväg samtyckt till detta. Samtalen ringdes under januari månad 2012. Företagets uppgifter Prognosia har uppgivit att man låtit kontakta anmälarna. Dock hävdar företaget att man dagligen får intresseanmälningar från både befintliga kunder och konsumenter som önskar att […] Läs mer »

Bredbandsbolaget

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Bredbandsbolaget i marknadsföringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 9 januari 2012. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 2 september 2009. Företagets uppgifter Bredbandsbolaget har uppgivit att […] Läs mer »

New Four You

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han tagit emot oadresserad reklam från New Four You, trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam. Företagets uppgifter New Four You har uppgivit att företaget inte har delat ut reklam den 9 januari 2012. DM-nämndens bedömning Utdelning av […] Läs mer »

Miljonlotteriet

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hans elvaåriga dotter fått direktadresserad reklam tillsänt sig av Miljonlotteriet i marknadsföringssyfte den 4 januari 2012. Utskicket innehöll information om lotter och spel med en chans om att vinna tio miljoner kronor. Företagets uppgifter Miljonlotteriet har medgett att man har sänt försändelsen till anmälarens dotter, men detta skedde i […] Läs mer »

HusmanHagberg

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han tagit emot oadresserad reklam från HusmanHagberg, trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam. Företagets uppgifter HusmanHagberg har uppgivit att företaget låtit dela ut den påtalade reklamen av misstag. Man ber anmälaren om ursäkt och uppger samtidigt att […] Läs mer »

LM Gruppen Säkerhet AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av LM Gruppen Säkerhet AB i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 5 januari 2012. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 15 maj 2002. Företagets uppgifter LM […] Läs mer »

Thorén Business School

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hennes 15-åriga barn blivit uppringd av Thorén Business School i marknadsföringssyfte den 5 januari 2012. Företagets uppgifter Thorén Business School har medgivit att företaget har sökt barnet i fråga då företaget ville endast informera om fördelarna med att välja Thorén Business School som gymnasieskola. Uppgifterna i anmälan är knapphändiga […] Läs mer »

Göta Energi

Anmälarens uppgifter Anmälarna har uppgivit att Göta Energi ringt upp deras mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att de inte i förväg samtyckt till detta. Samtalen ringdes under januari, februari och mars 2012. Företagets uppgifter Göta Energi har bekräftat att företaget låtit ringa upp anmälarnas på deras mobiltelefon. Göta Energi anser att direktmarknadsföring via mobiltelefon inte är […] Läs mer »

Notar

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han tagit emot oadresserad reklam från Notar, trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam. Företagets uppgifter Notar har uppgivit att företagets anställda inte delar ut reklam i brevlådor där man undanbett sig reklam. Anmälaren har inte bifogat en […] Läs mer »