Mr Green Casino

Uttalandedatum: 20121018
Diarienummer: 010/12
Anmälare: En konsument
Motpart: Mr Green Casino
Frågeställning: Marknadsföring via sms-meddelande till konsument som inte samtyckt till att ta emot meddelandet
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Mr Green Casino inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom sms-meddelandet skickades till konsument som samtyckt till kontakt.

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Mr Green Casino skickat sms-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Det senaste meddelandet togs emot den 4 januari 2012. Företagets uppgifter Mr Green Casino har uppgivit att anmälarens mobiltelefonnummer registrerats av en av företagets kunder som sitt och har därför […] Läs mer »

Betsson Bingo

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Betsson Bingo skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Meddelandet togs emot den 9 januari 2012. Företagets uppgifter Betsson Bingo har trots påminnelse inte inkommit med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning SMS Enligt marknadsföringslagen (MFL) är det inte tillåtet […] Läs mer »

Call-Up Gävle AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han har blivit uppringd av Call-Up Gävle AB i marknadsföringssyfte, och att det har förekommit s.k. ”tysta samtal” eftersom han inte har kopplats till en agent när han har svarat. Anmälaren gör även gällande att han kontaktats av företaget trots att han uttryckligen undanbett sig samtal. Det senaste samtalet […] Läs mer »

Moderna Pensionsvalet Norden AB

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att Moderna Pensionsvalet Norden AB ringt upp deras mobiltelefoner i marknadsföringssyfte, trots att de inte i förväg samtyckt till detta. Samtalen ringdes under januari och februari 2012. Företagets uppgifter Moderna Pensionsvalet Norden AB har trots påminnelse från DM-nämnden underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämndens bedömning Marknadsföring via mobiltelefon till […] Läs mer »

Härjedalskök

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han fått oadresserad reklam utdelad av Härjedalskök trots att han har en Nej tack-skylt på sin brevlåda. Företagets uppgifter Härjedalskök har trots påminnelse inte inkommit med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som motsatt sig sådan Av 21 § marknadsföringslagen (2008:486) framgår det […] Läs mer »

Lyssnarklubben

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Lyssnarklubben ringt upp henne. Under samtalet har anmälaren uppfattat försäljaren på ett sätt som hon anser strider mot god sed då denne varit otrevlig gentemot anmälaren. Samtalet ringdes den 11 januari 2012. Företagets uppgifter Lyssnarklubben beklagar att anmälaren upprörts av samtalet, men har kommit fram till att anmälaren inte […] Läs mer »

Grön Telefoni

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Grön Telefoni i marknadsföringssyfte, trots att hon visat att hon inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 6 januari 2012. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret […] Läs mer »

Faceways

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Faceways ringt upp hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Samtalet ringdes den 12 januari 2012. Företagets uppgifter Faceways bekräftade att företaget låtit ringa upp anmälaren. Anmälaren kontaktades för första gången den 4 oktober 2010 och kom då överens med säljaren att bli […] Läs mer »

Positiv Pension

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Positiv Pension i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 4 januari 2012. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 31 augusti 2005. Företagets uppgifter Positiv Pension har […] Läs mer »

Key Code Security AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Key Code Security AB ringt upp hennes mobiltelefonnummer i marknadsföringssyfte, trots att hon inte i förväg samtyckt till detta. Samtalet ringdes den 11 januari 2012. Företagets uppgifter Key Code Security AB har uppgivit att anmälaren kontaktades då en person vid namnet Benny Ferdinandsson angett det aktuella mobiltelefonnumret som kontaktväg […] Läs mer »