Fortum

Uttalandedatum: 20130218
Diarienummer: 944/12
Anmälare: En konsument
Motpart: Fortum
Frågeställning: Marknadsföring via mobiltelefon till konsument
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Fortum inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom konsumenten givit sitt medgivande till att bli uppringd på sin mobiltelefon

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Fortum ringt upp hennes mobiltelefonnummer i marknadsföringssyfte, trots att hon inte i förväg samtyckt till detta. Samtalet ringdes den 30 oktober 2012. Företagets uppgifter Fortum har medgivit att man har låtit kontakta anmälaren på dennes mobiltelefon. Företaget hävdar dock att anmälaren givit sitt samtycke för kontakt när hon den […] Läs mer »

Fortum

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Fortum ringt upp hennes mobiltelefonnummer i marknadsföringssyfte, trots att hon inte i förväg samtyckt till detta. Samtalet ringdes den 29 oktober 2012. Företagets uppgifter Fortum har medgivit att man har låtit kontakta anmälaren på dennes mobiltelefon. Företaget hävdar dock att anmälaren givit sitt samtycke för kontakt när hon den […] Läs mer »

Fortum

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Fortum i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 25 oktober 2012. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den […] Läs mer »

Fortum

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Fortum ringt upp hennes mobiltelefonnummer i marknadsföringssyfte, trots att hon inte i förväg samtyckt till detta. Samtalet ringdes den 11 oktober 2012. Företagets uppgifter Fortum har medgivit att man har låtit kontakta anmälaren på dennes mobiltelefon. Företaget hävdar dock att anmälaren givit sitt samtycke för kontakt eftersom hon den […] Läs mer »

Fortum

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Fortum ringt upp hennes mobiltelefonnummer i marknadsföringssyfte, trots att hon inte i förväg samtyckt till detta. Samtalet ringdes den 8 oktober 2012. Företagets uppgifter Fortum har uppgivit att anmälaren kontaktades då hon var före detta kund hos företaget i syfte att värva tillbaka henne. Då kampanjen riktade sig till […] Läs mer »

ConnectingSweden AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han har blivit uppringd av ConnectingSweden AB i marknadsföringssyfte, och att det har förekommit s.k. ”tysta samtal” eftersom han inte har kopplats till en agent när han har svarat. Anmälaren gör även gällande att han kontaktats av företaget trots att han uttryckligen undanbett sig samtal. Det senaste samtalet ringdes […] Läs mer »

Delphi Kapital AB/CM Partner AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Delphi Kapital AB i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 22 mars 2012. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i […] Läs mer »

Swedbank Fastighetsbyrå

Anmälarens uppgifter: Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Swedbank Fastighetsbyrå i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 23 maj 2012. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon: Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 19 mars 2003. Företagets uppgifter: Swedbank Fastighetsbyrå har medgivit att företaget […] Läs mer »

Connecting Sweden

Anmälarens uppgifter: Anmälaren har uppgivit att han har blivit uppringd av Connecting Sweden i marknadsföringssyfte, och att det har förekommit s.k. ”tysta samtal” eftersom han inte har kopplats till en agent när han har svarat. Det senaste samtalet ringdes den 23 maj 2012. Företagets uppgifter: Connecting Sweden har kontrollerat aktuella telefonlistor utan att kunna finna att anmälaren […] Läs mer »

DartzGraphics

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av DartzGraphics, trots att han inte har lämnat sitt samtycke till detta. Vidare påpekar anmälaren att det inte finns någon adresskälla angiven i det utskickade e-postmeddelandet. Anmälaren tog emot e-posten den 11 januari 2012. Företagets uppgifter DartzGraphics har bekräftat att företaget låtit sända […] Läs mer »