Bredbandsbolaget

Uttalandedatum: 20130222
Diarienummer: 1201/12
Anmälare: En konsument
Motpart: Bredbandsbolaget
Frågeställning: Skyldighet att respektera begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att samtalet inte stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom det inte är visat att anmälaren uttryckligen begärt att undslippa vidare kontakt

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Bredbandsbolaget i marknadsföringssyfte trots att han anmält till företaget att man inte ska ringa till honom. Företagets uppgifter Bredbandsbolaget har uppgivit att företaget har ett kundförhållande med anmälaren vilket ger företaget rätt att kontakta anmälaren på dennes telefonnummer. Bredbandsbolaget har vidare uppgett att man har […] Läs mer »

Vackra Klara

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit kontaktad av Vackra Klara via e-post i marknadsföringssyfte trots att hon vid flera tillfällen anmält till företaget att hon inte ville ha mer kontakt. Företagets uppgifter Vackra Klara har uppgivit att de e-postmeddelanden som anmälaren skickade hamnade i skräpposten och blev inte öppnade. Efter anmälan, tog företaget […] Läs mer »

Tvins

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att TVINS skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Det senaste meddelandet togs emot den 5 december 2012. Företagets uppgifter TVINS har uppgivit att mellan företaget och anmälaren råder ett kundförhållande då anmälaren tidigare köpt produkter från företaget. Marknadsföringen har således […] Läs mer »

Tvins

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Tvins skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Det senaste meddelandet togs emot den 3 december 2012. Företagets uppgifter Tvins har uppgivit anmälarens mobiltelefonnummer finns i företagets kundregister registrerat på en annan person som är kund hos företaget. Det förekommer […] Läs mer »

Ipsos Observer Sweden AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han har blivit uppringd av Ipsos Observer Sweden AB i marknadsföringssyfte, och att det har förekommit s.k. ”tysta samtal” eftersom han inte har kopplats till en agent när han har svarat. Det senaste samtalet ringdes den 3 december 2012. Företagets uppgifter Ipsos Observer Sweden AB har uppgivit att man […] Läs mer »

Key Code Security AB

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att Key Code Security AB ringt upp deras mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att de inte i förväg samtyckt till detta. Samtalen ringdes under december månad 2012. Företagets uppgifter Key Code Security AB har inte bestridit att företaget låtit ringa upp anmälarna på deras mobiltelefoner. Företaget har angivit att man har […] Läs mer »

JMA Media Group

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att JMA Media Group ringt upp hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Dessutom uppger anmälaren att det förekommit s.k. tysta samtal, eftersom han inte kopplats vidare till en agent när han svarat. Det senaste samtalet ringdes den 1 november 2012. Företagets uppgifter JMA […] Läs mer »

Tele2 Sverige AB

Anmälarnas uppgifter Anmälaren har uppgivit att Tele2 Sverige AB ringt upp hennes mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att hon inte samtyckt till detta i förhand. Inte ens då anmälaren meddelat företaget att hon inte önskar att bli kontaktad igen har påringningarna upphört. Det senaste samtalet ringdes den 6 november 2012. Företagets uppgifter Tele2 Sverige AB har […] Läs mer »

Key Code Security AB

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att de kontaktats av Key Code Security AB i marknadsföringssyfte trots att de begärt att företaget ska avregistrera dem från framtida kontakt. Avspärrning av telefonnummer kan endast utföras av kundtjänsten. Anmälarna ombads ringa tillbaka till kundtjänsten för att begära att deras telefonnummer spärras från vidare marknadsföring. Samtalen ringdes under november […] Läs mer »

Fortum

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Fortum ringt upp hennes mobiltelefonnummer i marknadsföringssyfte, trots att hon inte i förväg samtyckt till detta. Samtalet ringdes den 30 oktober 2012. Företagets uppgifter Fortum har medgivit att man har låtit kontakta anmälaren på dennes mobiltelefon. Företaget hävdar dock att anmälaren givit sitt samtycke för kontakt när hon den […] Läs mer »