Anmälningsformulär

Här gör du din anmälan av sådan direktmarknadsföring som du anser har brutit mot branschens etiska regler. Det kan till exempel vara att du blivit uppringd av en telefonförsäljare trots att du finns med i spärregistret NIX-Telefon, fått direktreklam som adresserats till dig i postlådan trots att du finns med i spärregistret NIX adresserat eller fått direktreklam som inte är adresserad trots att du har en dekal på din postlåda som säger ”Nej tack till reklam”.

Kom ihåg att DM-nämnden bara tar emot anmälningar för sådant som är högst 6 månader gammalt. Om din anmälan avser reklam du menar är sexistisk eller könsdiskriminerande, ska du i stället anmäla den till Reklamombudsmannen. Genom att skicka in anmälan godkänner du även vår hantering av dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.

Att tänka på

  • DM-nämnden dömer aldrig ut några skadestånd eller viten.
  • DM-nämnden tar inte upp anmälningar som rör gratistidningar.
  • DM-nämnden har inte möjlighet att ta upp anmälningar som är ofullständigt eller felaktigt ifyllda.