Dressmann AB

Uttalandedatum: 20190606
Diarienummer: 19-114
Anmälare: En konsument
Motpart: Dressmann AB
Frågeställning: Möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att företaget brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att inte tillhandahålla en fungerande möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att Dressmann AB, ett företag där han är kund, har skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte. I meddelandet som han mottog den 5 mars kunde man avsäga sig framtida utskick genom att skicka SMS med texten dressmann stopp. Anmälaren gjorde så den 5 mars 2019 och hoppades slippa utskick. Den 27 mars mottog anmälaren trots detta SMS från företaget.

Företagets uppgifter
Företaget har angett att anmälaren blev medlem hos Friends of Dressmann den 13 februari 2017 och att han då samtyckte till att motta kommunikation via SMS från företaget. I varje utskick som görs finns en möjlighet att avsäga sig, såväl per SMS som E-post.

Som medlem hos Friends of Dressmann är det ett krav att man samtycker till kommunikation i minst en kommunikationskanal. Eftersom anmälaren inte önskar motta någon kommunikation alls måste han klicka vidare på länken i SMS-meddelandet och där ta bort sig. Detta gjorde aldrig anmälaren varför han stod kvar som medlem och har fortsatt SMS som sin valda kommunikationskanal.

Företaget jobbar nu med att tydliggöra kommunikationen som kunden mottar för att undgå att detta ska ske igen. Detta kommer att vara klart i maj 2019. Därtill ser man över andra lösningar för att detta inte ska ske igen. Det kan även tilläggas att alla medlemmar enkelt kan logga in på sin sida för en översikt av sitt registrerade samtycke samt en möjlighet att ta bort sig från lojalitetsporgrammet och vidare utskick.

DM-nämndens bedömning
Sändandet av SMS och möjlighet att avregistrera sig från utskick
Enligt marknadsföringslagen (MFL) är det inte tillåtet att skicka sms eller mms till mobiltelefonnummer utan att konsumenten först samtyckt till utskicket. Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål. I aktuellt fall föreligger ett kundförhållande varför företaget har haft rätt att göra de aktuella utskicken.
God sed kräver också att mottagaren måste erbjudas ett enkelt sätt att säga nej till till att kontaktadata används för direktmarknadsföringändamål, såväl vid insamlingstillfället som vid varje därpå efterföljande utskick.

DM-nämnden finner här att det har funnits en avregistreringsfunktion i SMS:en som företaget har skickat. Däremot har inte en spärrbegäran medfört önskad effekt utan anmälaren har, pga. medlemsvilkoren, fortsatt att motta kommunikation per SMS trots sina spärrförsök som följt företagets angivna instuktioner i SMS:en. Nämnden finner därmed att företaget brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare