Mio AB

Uttalandedatum: 20180505
Diarienummer: 18-076
Anmälare: En konsument
Motpart: Mio AB
Frågeställning: Direktadresserad reklam till konsument som begärt att inte bli kontaktad
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Mio AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom företaget skickat adresserad reklam till konsument som uttryckligen undanbett sig sådan beroende på att ett fungerande spärregister inte funnits

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att hon mottagit adresserad direktreklam av Mio AB trots att hon begärt att företaget ska avregistrera henne från framtida utskick, och trots att företaget via mail dels bekräftat hennes spärrbegäran och dels uppgett att hon skulle vara spärrad. Anmälaren har trots spärrförsök fortsatt att erhålla direktadresserade utskick från företaget.

Företagets uppgifter
Mio AB beklagar det inträffade. Bakgrunden till att anmälaren återigen erhållit företagets katalog är att Mio AB för varje enskilt utskick köper adresser från externa register som komplement till adresser från företagets egna kunddatabas (”Mio Medlem”). Mio uppdaterar företagets utskick mot NIX inför varje DM-utskick som företaget gör. Eftersom det kan finnas personer som inte vill anmäla sig till NIX adresserat och inte vill ha utskick från Mio har företaget nu ett eget NIX-register under utveckling. Anmälaren har sannolikt inte aktiverat sig mot NIX adresserat under de senaste tre åren. Mio kommer sannolikt även i fortsättningen att köpa adresser som komplement till Mio AB:s egna register. Det finns därför risk att anmälaren i fortsättningen kan komma att få oönskad Mio-katalog om hon inte finns registrerad i NIX adresserat. Om Anmälaren vill förhindra utskick från Mio AB (men inte från andra aktörer som använder NIX adresserat) kan företaget lägga in anmälaren i företagets egna nystartade NIX-register. Företaget hoppas att föreslagna åtgärder med anmälan, att antingen anmäla sig till NIX adresserat eller till Mio AB:s egna spärregister är en acceptabel åtgärd för anmälaren.

DM-nämndens bedömning
Enligt Artikel C14 i Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation åligger det företag att tillförsäkra att man inte skickar direktreklam till konsument som undanbett sig utskick.

Vidare har Swedish Direct Marketing Association (Swedma) tillsammans med Datainspektionen utarbetat ”Regler för användning av personuppgifter mm vid direktmarknadsföring för försäljnings-, insamlings-, medlemsvärvningsändamål och liknande” (Branschregler). Enligt punkt 6.4.2. i dessa regler ska om den registrerade motsatt sig att adressuppgifter används för direktmarknadsföring detta respekteras.

Mot bakgrund av ICC:s regler och branschreglerna finner DM-nämnden att Mio AB bröt mot god sed genom att inte tillgodose konsumentens önskemål att inte få direktreklam skickat till sin adress.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare