Svenska Postkodlotteriet

Uttalandedatum: 20170808
Diarienummer: 17-102
Anmälare: En konsument
Motpart: Svenska Postkodlotteriet
Frågeställning: Direktadresserad reklam till konsument som begärt att inte bli kontaktad
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Svenska Postkodlotteriet inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring oaktat att man skickat adresserad reklam till konsument som uttryckligen undanbett sig sådan då en komplett och korrekt anmälan om reklamspärr inte gjorts

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att hon mottagit adresserad direktreklam av Svenska Postkodlotteriet trots att hon begärt att företaget ska avregistrera henne från framtida utskick.

Företagets uppgifter
Svenska Postkodlotteriet är mycket angeläget om att tillmötesgå spärrförfrågningar. I det aktuella fallet uppger anmälaren att hon bett företaget att spärra hennes namn och adress för direktreklam men att hon trots detta fått reklam skickad till sig. PostkodLotteriet kan konstatera att anmälaren funnits med i det adressuttag som gjordes av Bisnode den 13 februari 2017, och som senare distribuerades som marknadsföring till konsumenter under april månad. Vid detta adressuttag hade anmälaren ingen spärr inlagd i NIX adresserat, och inte heller någon fungerande spärr i PostkodLotteriets interna spärregister.

PostkodLotteriet har under utredningen kunnat se att anmälaren lade i en spärr i företagets interna spärregister den 2 februari 2017. Spärren som lades in omfattar en person med dubbelnamn där bindestreck finns mellan det första och andra namnet. Även i anmälan till DM-nämnden har anmälaren uppgett samma stavning. Vid en kontroll av folkbokföringen hos Skatteverket framkommer dock att namnet saknar bindestreck. Då fel namn uppgivits vid spärrningstillfället har någon fungerande spärr på anmälarens namn och adress inte trätt i kraft. För att en spärr ska ha effekt måsta namn och adresspunkt som är registrerat i spärregistret helt överstämma med densamma från folkbokföringen.

PostkodLotteriet har nu tillsett att anmälaren är inlagd i det interna spärregistret med korrekt namn och adress. Hon kommer således inte erhålla fler utskick.

DM-nämndens bedömning
Enligt Artikel C14 i Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation åligger det företag att tillförsäkra att man inte skickar direktreklam till konsument som undanbett sig utskick.

Vidare har Swedish Direct Marketing Association (Swedma) tillsammans med Datainspektionen utarbetat ”Regler för användning av personuppgifter mm vid direktmarknadsföring för försäljnings-, insamlings-, medlemsvärvningsändamål och liknande” (Branschregler). Enligt punkt 6.4.2. i dessa regler ska om den registrerade motsatt sig att adressuppgifter används för direktmarknadsföring detta respekteras.

Mot bakgrund av ICC:s regler och branschreglerna och därtill det som framkommit i ärendet, finner DM-nämnden att Svenska Postkodlotteriet inte bröt mot god sed genom att inte tillgodose konsumentens önskemål att inte få direktreklam skickat till sin adress.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Andrea Hemming, tf Sekreterare