Key Code Security AB

Uttalandedatum: 20131219
Diarienummer: 780/13
Anmälare: En konsument
Motpart: Key Code Security AB
Frågeställning: Skyldighet att respektera begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Key Code Security AB inte brutit mot god sed då man har hörsammat anmälarens begäran att inte bli kontaktad igen.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Key Code Security AB i marknadsföringssyfte trots att hon begärt att företaget ska avregistrera henne från framtida samtal. Det senaste samtalet genomfördes den 25 september 2013.

Företagets uppgifter

Key Code Security AB har medgivit att man låtit kontakta anmälarens telefonnummer den 25 september 2013. Enligt Key Code Security AB har däremot telefonnumret spärrats den 26 september 2013 i företagets interna spärregister.

DM-nämndens bedömning

Enligt Artikel C14 i Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation åligger det företag att tillförsäkra att man inte skickar direktreklam till konsument som undanbett sig utskick.

Vidare har Swedish Direct Marketing Association (Swedma) tillsammans med Data-inspektionen utarbetat ”Regler för användning av personuppgifter mm vid direktmarknadsföring för försäljnings-, insamlings-, medlemsvärvningsändamål och liknande” (Branschregler). Enligt punkt 6.4.2. i dessa regler ska om den registrerade motsatt sig att adressuppgifter används för direktmarknadsföring detta respekteras.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra marknadsföring till mottagare som begärt att inte bli kontaktade. Spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads-fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från någon annan källa.

DM-nämnden anser i detta fall att Key Code Security AB har kunnat visa att man efter kontakt med anmälaren registrerat hennes vilja att inte bli kontaktade igen, något som man därefter har respekterat. Med hänsyn till detta finner DM-nämnden att Key Code Security AB inte har brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

****

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

****

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare